CEZAYİR’DE YATIRIM YAPMANIN PÜF NOKTALARI

CEZAYİR’DE YATIRIM YAPMANIN PÜF NOKTALARI

P.S.M YAZARI BURAK ARKUN’DAN CEZAYİR’DE YATIRIM YAPMANIN PÜF NOKTALARINI ANLATIYOR. P.S.M ÖZEL HABER…

398725

Türk iş adamlarının son yıllarda Kuzey Afrika ülkelerine olan yoğun ilgisini artarak devam ediyor. Doymuş Avrupa pazarı yerine kültürel ve tarihi bağlarımızın da olduğu kuzey Afrika coğrafyası ülkelerine iş adamlarımız çıkartma yapmış durumda. Cezayir’de yatırım yapmayı düşünenler için bazı temel vergisel bilgilere göz atmak istersek:

Türkiye ile Cezayir arası vergilendirme anlaşması gereği

söz konusu temettüler, ödemeyi yapan şirketin mukimi olduğu Akit Devletçe de kendi mevzuatına göre vergilendirilebilir; ancak, kendisine ödemede bulunulan kişi temettünün gerçek lehdarı ise, bu şekilde alınacak vergi gayrisafi temettü tutarının % 12’ sini aşmayacaktır.

ŞIRKET KURULUŞUNDA IZLENECEK PROSEDÜR

Ortakların tesbiti ve ortaklık paylarının belirlenmesi, Kurulacak şirketin isminin tesbiti ve ticaret siciline tescili,

Şirket merkezi olacak yerin kiralanması ve noterde kira kontratı yapılması,

Kurulacak şirketin belirlenen çalışma sahası çerçevesinde noterde statüsünün hazırlanması,

Şirket yöneticisinin belirlenmesi,

Şirket sermayesinin belirlenmesi,

Şirket sermayesi olarak belirlenen paranın bankada bloke edilmesi.(Oturumu olmayanlar için bu paranın banka havalesi ya da havaalanında yapılacak resmi deklare ile getirilmesi şarttır)

Noterde hazırlanan şirket statüsünün mahalli gazete ve ticari sicil gazetesi ilanlarının Noter tarafından yapılması,

Şirket ortaklarının pasaport fotokopileri,

Şirket yöneticisinin elçilik tasdikli ve tercümeli nüfus cüzdanı örneği ve sabıka kaydı,

Şirket merkezi olarak kiralanan yerin, bağlı olunan mahkeme tarafından tayin edilecek görevli memur tarafından resmi tesbitinin yapılması,

Kiralanan yerin emlak borcu bulunmadığına dair belediyeden belge alınması,

Şirketin statüsü ve kira kontratıyla vergi dairesinde kayıt yaptırılması,

Vergi Dairesine harç yatırılması,

Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden alınan belgelerin doldurularak belediyeden tasdik ettirilmesi,

Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne harç yatırılması,

Dosyanın Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne teslimi ve şirket kuruluşunun alınması,

Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden alınan resmi kuruluş belgesi ile birlikte vergi dairesine gidilerek işe başlama deklarasyonunun hazırlanması ve vergi kartı talebinde bulunulması,

Noter’e şirket kuruluşunun tamamlandığının beyan edilmesi,

Noterden alınacak resmi belge ile bankada bloke edilen şirket sermayesinin şirket adına açılacak hesaba aktarımı, Şirket kuruluşu tamamlandıktan sonra şirket yöneticisi ve ortakları oturum almak için Emniyet Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilirler,

Şirket ortakları Cezayir’e gelmeyeceklerse, yöneticiye noter tasdikli ve tercümeli vekalet vererek işlemleri yaptırabilirler.

Ancak bu vekaletin Türkiye’deki Cezayir Konsolosluğu’ndan tasdik edilmesi gerekmektedir.

ŞIRKET ÇEŞİTLERI

E.U.R.L ( Şahıs şirketi): Tek kişilik şirkettir.

Yönetici, şirketin sahibi veya dışarıdan birisi olabilir.

Sermayesi: 100.000 Cezayir Dinarı (1.400 ABD Doları)

S.A.R.L (Limited şirket): En az iki, en fazla 25 ortaklı şirkettir.

Şirket yöneticisi, ortaklardan veya dışarıdan birisi olabilir.

Sermayesi: 100.00 Cezayir Dinarı (1.400 ABD Doları)

S.P.A (Anonim şirket): En az yedi ortaklı olan bu şirketler büyük sermayeli şirket niteliğine sahiptir.

Yönetim kurulu ve yönetim kurulu başkanı bulunması şarttır.

Sermayesi: 1.000.000 Cezayir Dinarı (14.000 ABD Doları) Şirket kuruluşu tamamlandığı bir başka ifade ile şirketin tüzel kişiliği oluştuğunda,

ilgili bankadan bloke edilen sermayenin geri alınması mümkündür.

Yatırılan bu kuruluş sermayesinin bankadan yaklaşık bir ay sonra geri alınabildiği belirtilmektedir.

Söz konusu şirketler, yabancı bir kişi tarafından kurulsa dahi Cezayir şirketi statüsünde olacağından ticari faaliyetlerinden doğan karı yurt dışına transfer etme hakları yoktur.

Yalnızca ithal ettikleri malların bedelini transfer edebilirler.

Yabancı statülü şirket için de,

Cezayir yasalarına göre bir E.U.R.L veya S.A.R.L. ya da S.P.A kurmak gerekmektedir.

Cezayir’de bol kazançlar dileği ile…